Smary

Smary Mobil

Oferujemy wysokiej, jakości smary Mobil zapewniające najwyższy poziom ochrony przed utlenianiem, zawilgoceniem oraz doskonałą ochronę przed korozją i płynność, nawet w bardzo niskich temperaturach.

  • Mobil Chassis Grease LBZ,
  • Mobilgrease XHP™ 222.
Polskie Centrum Akredytacji
Certika
PCC CERT
Mobil1
Mobil1 DELVAC
Mobil SHC