Aktualności

Olej Mobil Pegasus 610 Ultra uzyskał aprobatę MAN

Z przyjemnością informujemy, że olej Mobil Pegasus 610 Ultra uzyskał aprobatę MAN – „MAN M 3271-4”.

Mobil Pegasus ™ 610 Ultra to wysokowydajny olej do silników biogazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych średnio i wysokoobrotowych czterosuwowych silników na paliwa zawierające składniki o działaniu korozyjnym, takie jak siarkowodór lub halogeny (związki z zawartością chloru, fluor itp.). Produkt ten został specjalnie zaprojektowany, aby radzić sobie z agresywnymi gazami z wysoką zawartością siarkowodoru, który znacząco wpływa na skrócenie okresów pomiędzy wymianami oleju, zwiększenie zużycia i skrócenie czasu pracy silnika.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra zawiera 1% wag. popiołu siarczanowego, wysoka wartość całkowitej liczby zasadowej TBN tego oleju zapewnia wysoką rezerwę alkaliczną przygotowaną w celu zrównoważenia negatywnego wpływu kwaśnych związków na elementy silnika.

Produkt Pegasus 610 Ultra zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zacierania i zużycia cylindrów i pierścieni. Produkt ten może być stosowany do smarowania sprężarek tłokowych sprężających gaz wysypiskowy i biomasę.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra gwarantuje wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, która wpływa na zmniejszenie ryzyko zacierania tulei, wydłuża okresy pomiędzy remontami oraz znacząco wydłuża czas pracy silnika.

Skontaktuj się z nami:

Narzędzia Ekonaft