Badania i analiza olejów

Monitorowanie siły życiowej Twojej firmy

We współczesnym przemyśle powszechnie stosuje się praktyki serwisowe prowadzone w oparciu o badania. Wiodące w branży firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę z faktu, że analiza oleju stanowi kluczowy element każdego programu monitorowania stanu technicznego urządzeń. Skuteczny program analizy oleju może pomóc:

  • Zwiększ produktywność
  • Skróć nieplanowane przestoje
  • Popraw trwałość sprzętu
  • Zmniejsz zużycie oleju

Program Mobil Serv Lubricant Analysis upraszcza proces monitorowania stanu środków smarnych, dostarczając osobom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu wiarygodne wyniki, dzięki którym mogą oni podejmować właściwe decyzje. Mobil Serv Lubricant Analysis generuje szczegółowe raporty dotyczące stanu urządzeń i środków smarnych, korzystając przy tym z niezrównanej elastyczności, wiedzy specjalistycznej

Metoda wykorzystująca technologię skanowania kodu QR pozwala zaoszczędzić czas, zwiększa dokładność danych i przyspiesza proces obsługi próbki w laboratorium. Wszystkie czynności w obrębie tej metody możesz wykonać z poziomu komputera tabletu lub smartfona oraz aplikacji Mobil Serv Sample Scan.

 

Program Mobil ServSM Lubricant Analysis dostarcza niezrównanej wiedzy o środkach smarnych firmy ExxonMobil dzięki długoletniemu doświadczeniu i bliskiej współpracy z producentami OEM. Solidne dziedzictwo oparte na specjalistycznej wiedzy praktycznej to gwarancja wiarygodnych wyników analizy.

Ogólna ocena koncentruje się na trzech obszarach, które pomagają zidentyfi kować:

  • Stan techniczny maszyn
  • Zanieczyszczenia
  • Stan środka smarnego

Raport Mobil Serv Lubricant Analysis zawiera czytelną i zrozumiałą ocenę oznaczoną odpowiednim kolorem i przyjmuje jedną z następujących postaci:

  • Alarm – warunki eksploatacji przekraczają dopuszczalne wartości lub wymagane jest wykonanie czynności korygujących. Konieczne jest podjęcie niezbędnych kroków w celu rozwiązania problemu.
  • Ostrzeżenie – warunki eksploatacji mogą wymagać monitorowania lub diagnostyki w celu zmniejszenia oddziaływania na stan techniczny maszyn i właściwości środka smarnego.
  • W normie – stan techniczny maszyny, właściwości środka smarnego i poziom zanieczyszczeń mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.

Raport zawiera również komentarze, które pomagają zidentyfikować potencjalne problemy, wskazują ich możliwe przyczyny i uwzględniają zalecenia dotyczące dalszych działań.

Aby uzyskać więcej informacji o tym potężnym narzędziu analitycznym, jego opcjach i funkcjach raportów online, wejdź na dedykowaną stronę Mobil Serv.

 

Skontaktuj się z nami:

Narzędzia Ekonaft