MobilGard™

MobilGard™ - The Engineered Advantage™

Seria MobilGard to gama olejów do silników okrętowych firmy ExxonMobil, opracowanych w taki sposób, aby chroniły zarówno wielkie floty statków pływających na wodach międzynarodowych, jak i łodzie rybackie, pogłębiarki i statki zaopatrzeniowe. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w opracowywaniu doskonałych produktów i tworzeniu technologii związanych ze środkami smarnymi dla silników okrętowych, oleje MobilGard oferują wysoką skuteczność, niezawodność i stały poziom jakości.

Właściciele i operatorzy statków mogą polegać na wydajności i niezawodności silników chronionych produktami serii MobilGard, co pomaga w obniżaniu kosztów eksploatacyjnych dzięki:

 • Wydłużonemu okresowi eksploatacji silnika i podzespołów.
 • Obniżonemu zużyciu oleju.
 • Wydłużonym okresom pomiędzy wymianami oleju.
 • Niższe koszty obsługi i ograniczenie czasu przestojów.

Mobilgard™ 560 VS jest wysoko wydajnym olejem do cylindrów, który dostarcza znakomitą ochronę przeciwzużyciową dla niskoobrotowych silników okrętowych na paliwo, zarówno o wysokim jak i niskim poziomie siarki.

Firma ExxonMobil oferuje również serię środków smarnych Mobil Delvac™ do silników Diesla, które mogą być stosowane w przypadku różnego typu wysokoobrotowych silników okrętowych.

Zastosowania dla środków smarnych MobilGard i Mobil Delvac

 • Rybołówstwo - przybrzeżne i dalekomorskie.
 • Przybrzeżny i śródlądowy transport ładunków.
 • Transport: holowniki, barki i zbiornikowce.
 • Przybrzeżny i śródlądowy transport pasażerski - promy i statki wycieczkowe.
 • Statki i łodzie rekreacyjne.
 • Pozaprzybrzeżne statki zaopatrzeniowe oraz pozaprzybrzeżne instalacje do pozyskiwania i produkcji ropy naftowej i gazu.
 • Pogłębiarki.
 • Operacje portowe - holowniki, barki, statki zaopatrzeniowe i stocznie z przeładunkiem towarów.
 • Instytucje państwowe: straż przybrzeżna, marynarka, służby celne, policja, służby ratownicze.

Aby dowiedzieć się o aktualnych specyfikacjach i dopuszczeniach, odwiedź stronę biblioteki Kart Produktów i biblioteki Kart Bezpieczeństwa Materiałów.

Skontaktuj się z nami:

Narzędzia Ekonaft