Przemysłowe oleje i smary Mobil

Przemysłowe oleje i smary Mobil

EKONAFT oferuje szeroką gamę przemysłowych środków smarnych Mobil, zarówno syntetycznych jak i mineralnych, w celu zapewnienia zwiększenia zdolności produkcyjnych u klientów.

Od ponad wieku firma ExxonMobil wprowadza innowacyjne technologie smarowania i tworzy przełomowe rozwiązania w zakresie olejów i smarów dla maszyn przemysłowych. Swoją dogłębną fachową wiedzą, a także za pomocą programów i narzędzi pomaga klientom osiągać coraz wyższą wydajność urządzeń.

Zaangażowanie w innowacyjność zaowocowało opracowaniem Mobil SHC, linii wysokiej jakości naukowo opracowanych syntetycznych olejów przemysłowych firmy ExxonMobil. Oleje przemysłowe Mobil SHC obejmują oleje przekładniowe do konwencjonalnych przekładni oraz turbin wiatrowych, oleje sprężarkowe, oleje do maszyn spożywczych, smary i oleje obiegowe.

Dowiedz się więcej, wybierając pozycje z poniższej listy:

Mobil SHC Cibus Mobil Pegasus Mobil Rarus

EKONAFT oferuje szeroką gamę przemysłowych środków smarnych Mobil, które obejmują produkty oparte na olejach syntetycznych i mineralnych w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych urządzeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów odwiedź bibliotekę Kart Produktów ExxonMobil.

  •     Oleje hydrauliczne Mobil DTE
  •     Przemysłowe oleje przekładniowe Mobil, syntetyczne i mineralne
  •     Oleje turbinowe i obiegowe Mobil
  •     Oleje chłodnicze Mobil
  •     Oleje i smary Mobil dla przemysłu spożywczego
  •     Oleje Mobil Pegasus do silników gazowych
  •     Oleje Mobil Rarus do sprężarek
  •     Oleje Mobil do prowadnic i wrzecionowe
  •     Płyny Mobil do maszyn obróbki metali
  •     Smary syntetyczne i mineralne Mobil

Swoim klientom przemysłowym EKONAFT oferuje również dodatkowe usługi.

Skontaktuj się z nami:

Narzędzia Ekonaft