Aktualności

Dowód osiągniętych korzyści - Mobil Pegasus 1107

Silnik gazowy MWM TCG 2032 B 4.5 MW | Kogeneracja w zakładzie barwienia i wykańczania tkanin | Portugalia

 

 

 

 

ExxonMobil wraz z Autoryzowanym Dystrybutorem Moove przeprowadzili badanie optymalnego okresu między wymianami oleju Mobil ServSM dotyczące silnika kogeneracyjnego (CHP) marki Caterpillar, który wykorzystywany jest w zakładzie barwienia i wykańczania tkanin. Firma chciała zwiększyć swoją produktywność i ograniczyć przestoje spowodowane wymianą oleju, jak również zmniejszyć liczbę prac wykonywanych przy silniku oraz ograniczyć zagrożenia związane z częstą wymianą oleju i filtrów w swoim silniku MWM TCG 2032B V16.

 

Zalecenia

W oparciu o wyniki badania okresów między wymianami oleju, marka Caterpillar otrzymała zalecenie przejścia na wysokowydajny olej do silników gazowych Mobil PegasusTM 1107 oraz rozpoczęcia monitorowania stanu oleju za pomocą Mobil ServSM Lubricant Analysis (MSLA) w celu wydłużenia okresów między wymianami oleju bez uszczerbku dla ochrony najważniejszych komponentów silnika.

 

Korzyści

Przejście na Mobil PegasusTM 1107 oraz Mobil ServSM Lubricant Analysis przyniosło następujące korzyści:

• okresy między wymianami oleju wydłużone o 67% (z 1800 godzin do 3000 godzin) w porównaniu do eksploatacji z poprzednim olejem,

• zużycie oleju zmniejszone z 0,35 g/kWh do 0,22 g/kWh, a więc o 37%,

• spadek zużycia oleju oraz wydłużony okres między jego wymianami zmniejszył ilość utylizowanego oleju o 40%,

• roczne zużycie filtrów oleju zostało obniżone o 70%, co ograniczyło nakład pracy związany z zarządzaniem zużytymi częściami zamiennymi oraz obniżyło koszt zakupu filtrów.

 

Okresy między wymianami oleju wydłużyły się o 67%

Zużycie filtrów oleju spadło o 70%

Skontaktuj się z nami:

Narzędzia Ekonaft