ExxonMobil wprowadza przyjazny dla środowiska syntetyczny olej hydrauliczny

ExxonMobil wprowadza przyjazny dla środowiska syntetyczny olej hydrauliczny

Krajobraz przemysłowy rządzi się prawami i regulacjami, które mają na celu zwiększenie ochrony środowiska. Środki smarne odgrywają kluczową rolę w tych staraniach – zwłaszcza środki smarne przyjazne dla środowiska [ang. Environmentally Acceptable Lubricants, EAL]1 , które mają wyjątkowe właściwości pozwalające na wykorzystywanie ich na obszarach o dużej wrażliwości ekologicznej.

ExxonMobil wprowadził na rynek olej Mobil SHC™ Hydraulic EAL. Ten syntetyczny olej hydrauliczny oferuje klientom potencjalne korzyści w postaci efektywności energetycznej i trwałości.

Olej Mobil SHC Hydraulic EAL nadaje się doskonale do wykorzystywania w sektorach naftowo-gazowym, górniczym i budowlanym. Produkt ulega szybkiej biodegradacji2 i ma niską toksyczność3, co oznacza, że spełnia standardy oznakowania ekologicznego UE i nie jest bioakumulatywny4.

Mobil shc hydraulic eal

Jakie korzyści może przynieść ten produkt klientom?

  • Wydłużone okresy między wymianami oleju dzięki silnym właściwościom zapobiegającym zanieczyszczaniu oleju.
  • Wzrost wydajności: jak pokazują zaawansowane testy laboratoryjne i eksploatacyjne, olej Mobil SHC Hydraulic EAL umożliwia uzyskanie aż o 3,6% większej wydajności pompy hydraulicznej5.
  • Odporność na ścinanie zapewnia doskonałą ochronę sprzętu pracującego w szerokim zakresie temperatur
  • Duża filtrowalność i tolerancja na zanieczyszczenie wodą pomagają zwiększyć żywotność filtrów i wydłużyć okresy między wymianami oleju w porównaniu do mineralnych olejów hydraulicznych.

1 Zgodnie z definicją dostępną w „Vessel General Permit” (VGP), czyli ogólnym zezwoleniu dotyczącym środków eksploatacyjnych do okrętów pod kątem ochrony wody przed skażeniem, przyjazne dla środowiska środki smarne to takie, które są biodegradowalne, toksyczne w minimalnym stopniu i nie ulegają bioakumulacji.

2 Biodegradowalność odnosi się do testów przeprowadzonych w oparciu o normy SO 9439 lub OECD 301B. Test mierzy określone aspekty biodegradowalności. Łatwo biodegradowalny olej to taki, który w ciągu 28 dni ulega ponad 60% biodegradacji, jak zdefiniowano w testach 301 Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

3 Niska toksyczność wykazana w testach opartych na metodach testowania według norm ISO 7346-2 OECD 203, ISO 6341 OECD 202 oraz ISO 8192 OECD 209.

4 Nieulegający bioakumulacji oznacza brak absorpcji przez organizmy biologiczne w tempie większym niż ten, w którym substancja jest tracona.

5 Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów danego oleju w porównaniu do konwencjonalnych olejów hydraulicznych. Zastosowana tu technologia zapewnia wzrost wydajności do 3,6% w porównaniu do danych referencyjnych w teście w pompie łopatkowej Eaton 25VMQ w warunkach kontrolowanych. Poprawa wydajności będzie różnić się w zależności od warunków eksploatacyjnych oraz zastosowania.