Smarowaniem układów z naturalnym czynnikiem chłodniczym

Smarowaniem układów z naturalnym czynnikiem chłodniczym

Aby sprostać wyzwaniom związanym ze smarowaniem układów z naturalnym czynnikiem chłodniczym, ExxonMobil wprowadził dwa nowe produkty. Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH – nowoczesny olej mineralny do układów amoniakalnych oraz Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE, olej syntetyczny mający zastosowanie w układach pracujących na CO2.

Zalety stosowania CO2

 • CO2 jest nazywany naturalnym czynnikiem chłodniczym, ponieważ występuje w środowisku naturalnym. Dwutlenek węgla to substancja występująca w przyrodzie, w atmosferze ziemskiej występuje około 0,04% CO2 (370 ppm).
 • Związek ten jest bardzo przyjazny środowisku (ODP*= 0, oraz GWP*= 1).
 • Jako czynnik chłodniczy stanowi produkt, który spełnia surowe wymogi dotyczące czystości. Ze względu na jego właściwości fizyczne wymaga on specjalnego traktowania. Ciśnienie w układzie z dwutlenkiem węgla jest znacznie wyższe niż w systemach konwencjonalnych i urządzenia powinny być odpowiednio zaprojektowane.
 • Obecnie nie występują żadne trudności w zakupie wszystkich koniecznych urządzeń.
 • Tani czynnik chłodniczy.

Wymagania stawiane smarowaniu przy stosowaniu CO2

Wyzwania

 • Wysokie ciśnienie robocze (ciśnienie w spoczynku waha się od 50 - 60 barów do 130 barów), natomiast temperatury w porównaniu z HFC powodują większe obciążenia łożysk i innych części będących w ruchu.
 • Wysoka zdolność rozpuszczania/rozpuszczalność  CO2 w niektórych olejach poliestrowych (POE) prowadzi do nadmiernego obniżenia lepkości.
 • Odgazowywanie powierzchni łożysk może spowodować uszkodzenie filmu smarnego.

Wpływ na eksploatację

 • Niewystarczające smarowanie oraz zwiększone zużycie łożysk skracają okres eksploatacji elementów maszyn, co powoduje wzrost kosztów utrzymania.
 • Niewłaściwe uszczelnienie wolnych przestrzeni i utrata kompresji, zmniejszona wydajność kompresji, wyższy koszt eksploatacyjny i wyższe zużycie energii.

Mobil SHC Gargoyle™ 80 POE

Opis produktu

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE to wysokiej jakości olej zaprojektowany specjalnie do smarowania sprężarek chłodniczych wykorzystujących dwutlenek węgla (CO2, R-744) jako czynnik chłodniczy. Jego receptura wykorzystuje nowatorską technologię poliestrową (POE), aby zapewnić wyjątkową smarowność, ochronę przed zużyciem oraz stabilność chemiczną i termiczną.

Jego mieszalność z czynnikiem chłodzącym CO2 oraz stabilne relacje pomiędzy lepkością/temperaturą/ciśnieniem, zapewniają odpowiednią grubość filmu olejowego nawet przy wysokich ciśnieniach roboczych i temperaturach, występujących w sprężarkach tłokowych wykorzystujących tę technologię chłodzenia.

Dzięki naturalnie wysokiemu i stabilnemu pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnikowi lepkości oraz płynności w niskich temperaturach może zapewnić dodatkowe korzyści pod względem wydajności w trudnych warunkach eksploatacyjnych, w tym lepszą szczelność wału i poprawę sprawności parownika.

Właściwości i zalety

 • Grubszy film olejowy w obecności czynnika chłodzącego przyczynia się do zapewnienia doskonałej szczelności wału, a tym samym zmniejszenia zmęczenia łożysk i nieplanowanych przestojów.
 • Odpowiednia mieszalność oraz stosunek lepkości, ciśnienia i temperatura z dwutlenkiem węgla, przyczyniają się do zmniejszenia temperatury pracy oleju w skrzyni korbowej, co powoduje utrzymanie wysokiej lepkości w trakcie eksploatacji, a tym samym grubszego filmu olejowego, a więc lepszą smarowność oraz ochronę przed zużyciem.
 • Dzięki doskonałej ochronie przed zużyciem możliwe jest wydłużenie trwałości sprężarki.
 • Wysoki wskaźnik lepkości i doskonała płynność w niskich temperaturach przyczynia się do zwiększenia sprawności parownika.
 • Niski współczynnik tarcia umożliwia poprawę sprawności systemu i zmniejszenie zużycia energii.

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Mobil SHCTM Gargoyle 80 POE jest produktem higroskopijnym i należy unikać kontaktu z wilgocią podczas transportu. Kiedy nie jest używany, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej niewielkich. Produktu tego nie należy przelewać do plastikowych pojemników, które mogą przepuszczać wilgoć.

Mobil SHCTM Gargoyle 80 POE zaleca się dla systemów chłodniczych, w których jako czynnik chłodniczy stosuje się dwutlenek węgla.

Są to, m.in.:

 • Duże przemysłowe chłodnicze sprężarki tłokowe używane w przemyśle spożywczym do przygotowania i zamrażania żywności.
 • Zastosowanie przemysłowe, np. zamrażanie żywności, magazynowe systemy chłodnicze.
 • Okrętowe systemy chłodnicze.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Lepkość

  

cSt w 40º C

ASTM D445

78

cSt w 100º C

ASTM D445

11,4

Wskaźnik lepkości

ASTM D2270

142

Temperatura płynięcia (ºC)

ASTM D5950

-45

Temperatura zapłonu (ºC)

ASTM D92

285

Gęstość w 15ºC

ASTM D4052

1,02

Lepkość Brookfielda w -30°C (cP)

ASTM D2983

23600

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Opis produktu

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH to wysokiej jakości olej do sprężarek chłodniczych zaprojektowany specjalnie do smarowania chłodniczych sprężarek tłokowych i śrubowych z użyciem amoniaku (NH3, R-717). Jego formulacja składa się z wysokiej jakości parafinowych olejów mineralnych zapewniających doskonałą prące w niskich temperaturach, niską lotność i stabilność termiczną.

Bardzo trudno mieszalny z amoniakiem, co ogranicza rozrzedzenie oleju i minimalizuje jego ubytki. Niskie prężność par zmniejsza zużycie oleju i potrzebę jego uzupełniania, przy jednoczesnym zapobieganiu frakcjonowaniu (wzrostowi lepkości).

Kontrola lepkości w szerokim zakresie temperatur w celu uzyskania najniższej płynności wymaganej w parowniku i najwyższej lepkości dla zwiększonej ochrony urządzeń w sprężarce.

Właściwości i zalety

 • Niska lotność przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju (mniej uzupełnień stanu oleju) ograniczając jego rozrzedzanie skutkiem frakcjonowania.
 • Niska lepkość Brookfielda przyczynia się do dobrej płynności oleju w niskich temperaturach i dobrego przepływu powrotnego oleju z parownika.
 • Ochrona powierzchni dla zwiększenia trwałości urządzeń, mniejsze koszty napraw.
 • Wysoki wskaźnik lepkości dla dobrego smarowania sprężarek w całym zakresie temperatur roboczych.
 • Kompatybilność ze środkiem chłodniczym przyczynia się do skuteczności separatora oleju (bardzo niska mieszalność z NH3).

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Zaleca się stosowanie oleju Mobil Gargoyle Arctic 68 NH w systemach chłodniczych do smarowania cylindra i łożysk w konwencjonalnych tłokowych i śrubowych sprężarkach chłodniczych, gdzie jako czynnika chłodniczego używa się amoniaku.

Są to, m.in.:

 • Duże, przemysłowe tłokowe i śrubowe sprężarki chłodnicze stosowane w przemyśle spożywczym do przygotowania i zamrażania żywności.
 • Zastosowania przemysłowe, takie jak zamrażanie żywności i zakłady przechowywania żywności.
 • Zastosowania w żegludze.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Lepkość

  

cSt w 40ºC

ASTM D445

68,6

cSt w 100ºC

ASTM D445

9,32

Wskaźnik lepkości

ASTM D2270

113

Temperatura płynięcia (ºC)

ASTM D5950

-36

Temperatura zapłonu (ºC)

ASTM D92

248

Gęstość w 15ºC

ASTM D4052

0,86

Lepkość Brookfielda w -20°C (cP)

ASTM D2983

6020

Efektywność stosowania powyższych olejów potwierdzają dokumenty, których przygotowanie zostało poprzedzone stosownymi badaniami.